خواستگاری

پسری با اخلاق و نیک سیرت اما فقیر به خواستگاری دختری رفت.

پدر دختر رو به پسر کرد و گفت تو فقیری و دخترم طاقت رنج و سختی ندارد پس من به تو دختر نمیدهم.

چندی بعد پسری پولدار اما بدکردار به خواستگاری همان دختر رفت .

پدر دختر با خواستگاری موافقت کرد و در مورد اخلاق پسر گفت انشاالله خدا او را هدایت میکند .

دختر گفت پدر مگر خدایی که هدایت میکند با خدایی که روزی میدهد فرق میکند؟؟؟

 

 

/ 0 نظر / 41 بازدید