تا هستی از اموالت استفاده کن...

 روزی مرد خسیسی که تمام عمرش را صرف مال اندوزی کرده بود وپول و دارایی زیادی جمع کرده بود قبل از مرگ به همسرش گفت من میخواهم تمامی اموالم را به آن دنیا ببرم . او از همسرش قول گرفت تا تمامی پولهایش را به همراهش دفن کند . زن نیز قول داد که چنین کند.

چند روز بعد مرد خسیس دار فانی را وداع گفت. وقتی مراسم مخصوص کفن و دفن را انجام دادند و مرد را در قبر گذاشتند ناگهان همسرش گفت صبر کنید من باید به وصیت شوهر مرحومم عمل کنم ، بگذارید این صندوق را در قبر بگذارم .

دوستان آن مرحوم که از کار همسرش متعجب شده بودند به او گفتند آیا واقعا حماقت کردی و به وصیت آن مرحوم عمل کردی؟؟؟

زن گفت من نمیتوانستم بر خلاف قولم عمل کنم ، همسرم از من خواسته بود که تمامی دارایی اش را با او دفن کنم ، من نیز چنین کردم . البته من تمام دارایی اش را جمع کردم و وجه آن را در حساب بانکی خودم ذخیره کردم در مقابل چکی به همان مبلغ در وجه شوهرم نوشتم و آن را در قبر گذاشتم تا اگر توانست آن را وصول کرده و تمامی مبلغ آن را خرج کند. 

/ 0 نظر / 54 بازدید