خیانت بود یا عدالت

دوستت دارم را برای هردویمان فرستادی 

هم من ، هم او ، خیانت کردی یا عدالت ؟؟؟؟؟

/ 4 نظر / 33 بازدید
helen

وب متفاوت و زیبایی دارین [چشمک][گل]

زبل خان

نازد به خودش خدا که حيدر دارد درياي فضائلي مطهر دارد همتاي علي نخواهد آمد والله صد بار اگر کعبه ترک بردارد گل عيد غدير خم مبارک گلگل

زبل خان

ک روز دلم به جشن مولا می رفت در عــیدِ غدیرِ خُـم به صحرا می رفت هـــر کـــوه کـــه در بــرابــــر مـی‏دیـــدم چون دستِ علی بود که بالا می رفت

زبل خان

دلم هوای خودم را کرده است ایــن روزهـــا بیشــتر از هــر زمــانی دوسـت دارم خــودم باشــم !! دیگــر نـه حــرص بدســت آوردن را دارم و نه هـــراس از دســت دادن را .. هرکـــس مـــرا میـــخواهد بـخـــاطــر خــودم بخواهــد دلــم هـــوای خـــودم را کـــرده اســت .. همین…گل